Ramowy plan dnia

7:00 - 8:30

Codziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne. Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach. 

8:30 - 9:00

Pomagamy sprzątać zabawki - zawsze pamiętamy, aby zostawić po sobie porządek! Zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe. Przygotowujemy się do śniadania. Czynności sanitarno-higieniczne w łazience.

9:00 - 9:30

Kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek.

9:30 - 11:30

Czas na zajęcia edukacyjno - wychowawcze organizowane przez nauczycielkę z uwzględnieniem propozycji dzieci. Zabawy tematyczne i dowolne rozwijające różne formy aktywności dziecięcej zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  Uczestniczymy w zajęciach: malujemy, lepimy, liczymy, rysujemy, wycinamy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać. Zapraszamy gości, których zawsze milutko witamy w naszym przedszkolu. A ponadto: bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, słuchamy bajek i opowiadań. Zajęcia języka angielskiego, rytmiczno-taneczne. I nareszcie! Wychodzimy do ogrodu przedszkolnego: obserwujemy przyrodę, prowadzimy zabawy badawcze, uczestniczymy w grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Uczestniczymy w spacerach i wycieczkach edukacyjnych. Te chwile w przedszkolu wręcz uwielbiamy!

11:30 - 12:00

Wykonujemy czynności samoobsługowe w szatni i higieniczne w toalecie. Przygotowujemy się do obiadu.

12:00 - 12:30

Jemy pyszny obiadek - Wielkie brawa dla Pań Kucharek!

12:30 - 13:45

Myjemy ręce i buzie po obiedzie. Odpoczywamy po obiedzie - różne formy relaksu (ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), słuchamy bajek i opowiadań. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami według własnych pomysłów i zainteresowań. Podejmujemy działania i sytuacje edukacyjne utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte na porannych zajęciach. Uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję. Praca indywidualna w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

13:45 - 14:15

Przygotowujemy się do podwieczorku - czynności porządkowe. Czynności sanitarno-higieniczne. Zjadamy podwieczorek - Pychotka!

14:15 - 16:00

Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, swobodne działania w kącikach zainteresowań. Rozmawiamy z naszą panią o tym jak minął dzień w przedszkolu. Porządkujemy salę, odkładamy zabawki. Bezpieczne zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci pod opieką rodziców lub pełnoletniej osoby upoważnionej.

16:00 - ..

Drzwi do przedszkola już zamykamy... Do zobaczenia, do jutra, przedszkolaki!

 

Script logo