VULCAN - Dziennik elektroniczny i aplikacja Obecność

Dziennik elektroniczny UONET+ Vulcan   https://uonetplus.vulcan.net.pl/kepno

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż od roku szkolnego 2023/2024, tj. od 1 września 2023 r. przedszkola Miasta i Gminy Kępno wprowadzają do realizacji dzienniki elektroniczne oraz możliwość elektronicznej rejestracji obecności dziecka w przedszkolu.

Aplikacja Obecność Vulcan

W przedszkolu przy drzwiach wejściowych do budynku oraz w szatni będą umieszczone kody QR, które należy zeskanować przy wejściu i wyjściu z przedszkola w celu zarejestrowania dziecka w dzienniku.

Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola proszone są w miarę możliwości o zainstalowanie w swoim smartfonie bezpłatnej aplikacji: Obecność Vulcan do pobrania w Sklep Play lub App Store (instrukcja obrazkowa załączona w pliku poniżej).

W przypadku braku posiadania smartfona z zainstalowaną aplikacją rodzic/osoba upoważniona do odbioru powinna każdorazowo zgłosić nauczycielowi prośbę, by zarejestrował wejście lub wyjście dziecka z przedszkola.

Na tej podstawie zarejestrowanego pobytu godzinowego dziecka w przedszkolu, naliczane będą Państwu opłaty za faktyczny pobyt dziecka w placówce.

W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny lub upoważniona osoba, nie zeskanuje kodu przy odbiorze dziecka, wyjście z placówki system elektroniczny zakończy z godziną zamknięcia przedszkola. W związku z powyższym opłata będzie naliczona za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu!

 

Film przygotowany przez firmę VULCAN zawierający instrukcję:

 https://www.youtube.com/watch?v=Qye2ZiXJ230

Po zainstalowaniu potrzebować będziecie Państwo numer - kod dziecka, który wychowawca przekaże podczas pierwszego zebrania. Bez indywidualnego kodu nie będą mogli Państwo prawidłowo zarejestrować w aplikacji obecności swojego dziecka.

 

Dziennik elektroniczny – UONET+  i aplikacja mobilna Dzienniczek VULCAN

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest dostęp do dziennika elektronicznego grupy dziecka. Jest to platforma, która pozwoli Państwu śledzić różne informacje o dziecku, grupie i przedszkolu. Poprzez Dziennik, będziemy Państwu przekazywać różne informacje, a Państwo będą mieli możliwość korespondencji z nauczycielami poprzez zakładkę Wiadomości Plus.

Bardzo istotną kwestią, jest zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu.

W zakładce EWIDENCJA OBECNOŚCI, będą Państwo zobligowani do zgłaszania do godz. 8:00 nieobecności dziecka w przedszkolu. Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona przez rodzica za pomocą platformy lub aplikacji, system do naliczania opłat policzy za dany dzień należność za przygotowane posiłki dla dziecka !

 

Adres strony internetowej e-dziennika UONET+ Vulcan to:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kepno

 

 

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kepno

Wyświetli się powitalna strona systemu, kolejno:

2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy

3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość

4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło

5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło

6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

Informacje na temat programu znajduje się w zakładce Pomoc.

Dziennik elektroniczny został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

W razie pytań Infolinia Vulcan działa pod numerem 71 757 29 29

 

Poniżej pliki z instrukcją:

Script logo