Przedszkolaki sprzątają świat

Data: 2019-09-23

W poniedziałek 23 września przedszkolaki podjęły wspólne działanie na rzecz poszanowania środowiska i wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, której inicjatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.

Tegorocznej akcji towarzyszy temat: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”, dlatego przed przystąpieniem do działań praktycznych dzieci utrwaliły zasady segregacji odpadów do poszczególnych pojemników. Przedszkolaki zwróciły także uwagę na różnorodne skutki zaśmiecania Ziemi, dowiedziały się jaki jest czas rozkładu poszczególnych odpadów oraz jakie przedmioty mogą zostać poddane recyklingowi.

Następnie wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci poszliśmy na spacer do parku oraz na boisko aby posprzątać zielony teren z zalegających tam śmieci.

Przedszkolaki wykazały się postawą ekologiczną oraz udowodniły, że są przyjacielami Ziemi, za co każdy otrzymał pamiątkowy order.

Script logo