Projekt Ekokulturalne przedszkole

Data: 2021-06-11

Dzieci z grupy Krasnoludki przystąpiły do projektu edukacyjnego "Ekokulturalne przedszkole", którego organizatorem jest wydawnictwo Bliżej Przedszkola. Celem projektu jest

·       poszerzanie świadomości ekologicznej; 

·       kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 

·       rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 

·       rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 

·       zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  

·       kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 

·       nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Krasnoludki przez cały rok szkolny wykorzystywały utrwalały zasady małego ekologa. W pracach dzieci wykorzystywały materiały naturalne oraz odpady, brały udział w zajęciach na temat ekologii, uczyły się segregować odpady, wspierały zimą zwierzęta poprzez dokarmianie ptaków, bacznie obserwowały przyrodę, wzięły udział w konkursie ekologicznym, założyły swój kącik przyrodniczy w sali. Oprócz tego, dzieciaki codziennie starały się dbać o ekologię, np. wykorzystując skrawki papieru do różnych kreatywnych prac plastyczno-technicznych, w toalecie Krasnoludki starały się oszczędzać wodę oraz prąd.

 

Script logo