Próbna ewakuacja - wizyta STRAŻY POŻARNEJ

Data: 2021-10-28

W czwartek 28 października została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa w celu praktycznego ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. Celem tego działania było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji – zorganizowanej w sposób pozbawiony elementów paniki. Nadrzędnym zadaniem było zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkola wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Tym samym, wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia w budynku pozostały puste. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bezpiecznie i bez zamieszania opuściły budynek wraz z pracownikami. O organizacji próbnej ewakuacji przeciwpożarowej poinformowana została wcześniej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, która skierowała strażaków by wspierali dzisiejszą akcję.

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, które przeprowadził zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Jarosław Kucharzak wraz ze strażakami z jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na początku dzieci poznały wyposażenie wozu strażackiego. Strażacy zademonstrowali specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i wyjaśnili przedszkolakom w jakich sytuacjach poszczególne elementy są używane. Dzieci z chęcią skorzystały z możliwości wejścia do wozu strażackiego. Następnie wróciliśmy do przedszkola, gdzie strażacy zapoznali dzieci ze swoim zawodem, mundurem i wyposażeniem potrzebnym w akcjach ratowniczych. Dowiedzieliśmy się również jak należy postępować w obliczu niebezpieczeństwa oraz pod jakie numery alarmowe należy dzwonić by wezwać pomoc. Chętne dzieci mogły przymierzyć maskę z tlenem, hełm i strój strażacki. Przedszkolaki na pamiątkę spotkania otrzymały od strażaków książeczki z kolorowankami. Na koniec wizyty dzieci wręczyły strażakom podziękowanie.

Dzisiejsza wizyta strażaków była okazją, by poznać charakter ich trudnej i niebezpiecznej służby oraz uświadomiła przedszkolakom jakie zagrożenie niesie za sobą pożar.

Serdeczne dziękujemy Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP oraz pozostałym strażakom za okazane wsparcie i współpracę!

Script logo