Krążkowy

Szanowni Rodzice

W środę 1 września 2021 r. dzieci przyprowadzamy do przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.

Dnia 1 września 2021 r. (środa) zapraszamy rodziców wszystkich przedszkolaków na zebranie organizacyjne w celu przekazania informacji na nowy rok szkolny 2021/2022, wydania umów cywilno-prawnych i innych dokumentów do podpisania.

Zebranie odbędzie się w wyznaczonych godzinach z wicedyrektorem i wychowawcami grup:

- godz. 17:00 – rodzice dzieci 3-4-5-letnich (rocznik 2018, 2017 i 2016)

- godz. 17:30 – rodzice dzieci 5-6-letnich (rocznik 2016 i 2015)

W związku z sytuacją panującej pandemii prosimy, aby na zebranie przybył jeden rodzic dziecka. Przed wejściem do budynku przedszkola prosimy zabezpieczyć się w maseczki oraz zdezynfekować dłonie.

 

 

WAŻNE WYTYCZNE DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W HANULINIE

OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

1. Od 1 września 2020 r. można przyprowadzić do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko (bez żadnych objawów chorobowych).

2. Przyprowadzanie dziecka przez jednego rodzica/opiekuna prawnego, odbywa się wyłącznie do godziny 8:45 (po tej godzinie nie będziemy przyjmować dzieci).

3. Przyprowadzając dziecko rodzic oraz dzieci powyżej 4 lat muszą zabezpieczyć usta i nos.

4. Rodzice nie będą wpuszczani do przedszkola. Odbiór dziecka odbywać się będzie przy drzwiach wejściowych. Wyjątkiem będą rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola, którzy w okresie adaptacyjnym będą mogli wejść razem z dzieckiem do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, jednocześnie zachowując dystans społeczny i środki bezpieczeństwa (zasłonięty nos i usta, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).

5. Rodzic musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka (pisemna zgoda do pobrania na stronie przedszkola www.przedszkolehanulin.kepno.pl. W pierwszym dniu pobytu dziecka, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zgodę do przedszkola.

6. Zgodnie z wytycznymi GIS, temperatura dziecka powyżej 38 st., dyskwalifikuje je do przyjęcia do przedszkola.

7. Przyprowadzać i odbierać dziecko może rodzic lub upoważniona osoba, która nie wykazuje objawów chorobowych, nie jest objęta kwarantanną, nie ma kontaktów z osobami zakażonymi.

8. Oczekując na wejście dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób.

9. W sytuacji, gdy dziecko w przedszkolu wykazuje objawy chorobowe, zostanie odizolowane od grupy (przebywa w Izolatorium) i natychmiastowo powiadamiany jest rodzic, który niezwłocznie odbiera dziecko z placówki.

10. Zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub w izolacji.

11. Kontakt z nauczycielami odbywać się będzie wyłącznie poprzez komunikatory, o których poinformują nauczyciele.

12. Kontakt z dyrektorem odbywać się będzie telefonicznie - 696059675 lub mailowo: przedszkole.hanulin@gmail.com

13. Podczas pobytu dziecka na placu zabaw, rodzice nie mają możliwości wchodzenia na teren placu, czekają przed furtką na odbiór dziecka od nauczyciela.

14. Do przedszkola dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i  innych przedmiotów.

 

..................................................................................

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz sezonem zachorowalności na grypę, prosimy o wielką rozwagę i obserwację dzieci oraz wszystkich członków rodziny.

Apelujemy, aby do przedszkola nie posyłać dzieci chorych, przeziębionych, kaszlących, z katarem.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych!

Dbajmy o swoje zdrowie wzajemnie!

Dziękujemy za zrozumienie.

Script logo