Informacje - rok szkolny 2021-2022

Data: 2021-08-30

Drodzy rodzice, Kochane przedszkolaki !

Dyrektor i Rada Pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkie przedszkolaki od dnia 1 września (środa) do swoich oddziałów w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie, oddział w  Krążkowy.

Umowy cywilno-prawne, karta upoważnienia do odbioru dziecka oraz inne zgody będą rozdawane na

zebraniu organizacyjnym w dniu 1 września 2021 r. godz. 17:00 (grupa 3-4-5-latków), 17:30 (grupa 5-6-latków).  

Wszystkie dzieci od pierwszego dnia potrzebują podpisane papcie oraz woreczek z kompletem ubrań do przebrania w awaryjnych sytuacjach.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje na stronie internetowej przedszkola w zakładce AKTUALNOŚCI oraz OGŁOSZENIA.

Życzymy spokojnego, bezpiecznego i zdrowego roku przedszkolnego.

Czekamy na Was!

 

Godziny pracy przedszkola oraz oddziałów zostały zatwierdzone na podstawie deklarowanych przez państwa godzin.

Przedszkole Samorządowe w Hanulinie, oddział Krążkowy czynne w godzinach 7:00-16:00

Godziny pracy poszczególnych grup:

1.      Grupa dzieci 3-4-5 –letnich MISIE – 08:00–15:00  (wychowawca Lidia Zadka)

2.      Grupa dzieci 5-6 –letnich PSZCZÓŁKI – 07:00–16:00  (wychowawca Emilia Witek)

Organizacja pracy przedszkola nie pozwala na zrealizowanie w pełni wymagania aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup dzieci.

W przypadku niemożliwości przyprowadzenia dzieci w godzinach pracy danego oddziału w godzinach rannych przed uruchomieniem oddziału i w godzinach popołudniowych po zamknięciu danego oddziału, dzieci będą przebywały w jednym zbiorczym oddziale.

 

PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

W  godzinach rannych 7:00-8:45 podczas schodzenia się dzieci do przedszkola, (jeżeli nie ma dyżurującego pracownika w szatni) 1 rodzic może wejść z dzieckiem do szatni oraz odprowadzić je do drzwi sali. – w okresie adaptacyjnym.

Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwadezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust maseczką, zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób.

ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:

Proszę zadzwonić do drzwi przedszkola dzwonkiem, a następnie poczekać aż pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko.

 

NUMERY KONTAKTOWE:

-        Przedszkole Samorządowe w Hanulinie oddział Krążkowy – (62) 78 248 97

-        Dyrektor Przedszkola – 696 059 675,  e-mail: przedszkole.hanulin@gmail.com

 

Script logo