Hanulin

Drodzy Rodzice,

Zwracamy się z prośbą o zdeklarowanie do czwartku 04.06. (u wychowawcy grupy lub do dyrektora na email: przedszkole.hanulin@gmail.com), kto z Państwa chce podjąć decyzję o przyprowadzeniu dziecka w czerwcu do przedszkola po wznowieniu działalności.

Informacja zwrotna będzie pomocna w opracowaniu organizacji pracy przedszkola.

................................................................................................................................

 

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za otrzymane zwrotne informacje od Państwa w sprawie oczekiwań i potrzeby opieki nad dzieckiem w przedszkolu od 6 maja.

Organ prowadzący po konsultacji z dyrektorami przedszkoli i żłobków w Gminie Kępno podjął decyzję, że od 6 maja żłobki i przedszkola nadal zostaną zamknięte. 

Priorytetem jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpieczeństwa.  A w tak krótkim czasie nie jest możliwe, aby przygotować placówki zgodnie z nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Stanowisko Burmistrza Piotra Psikusa oraz wypowiedź pani Naczelnik Wydziału Oświaty mogą Państwo odsłuchać pod poniższym linkiem:

https://www.radiosud.pl/fakty/kepno-zlobki-i-przedszkola-pozostana-zamkniete-15337

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ wszystkie zalecenia będziemy realizować w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Będziemy Państwa informować o terminach otwarcia przedszkola, podjętych decyzjach i formie zgłoszenia dziecka.

Z poważaniem

Maria Szupińska

.........................................................................................................................................................................

 

Drodzy Rodzice,

W związku z ogłoszeniem dzisiaj przez Premiera umożliwienia otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020r. z miejscem opieki dla dzieci rodziców pracujących, bardzo proszę o niezobowiązujące przekazanie informacji - kto z Państwa w czasie trwania pandemii  koronawirusa musiałby skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu. 

Prosimy o natychmiastową odpowiedź do wychowawcy grupy, gdyż jest to konieczne do opracowania organizacji pracy przedszkola i dalszych ustaleń z organem prowadzącym.

O dalszych wytycznych poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

 

Pozdrawiam

Maria Szupińska

........................................................................................................................................

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Maria Szupińska informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w przedszkolu zostają zawieszone do 24 maja 2020r.

Nauczyciele kontaktują się z Rodzicami, za pomocą aplikacji Messenger lub e-mail w celu kształcenia na odległość. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Życzę rodzicom, dzieciom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

dużo zdrowia, spokoju i optymizmu!

Do zobaczenia wkrótce! 

Maria Szupińska

dyrektor przedszkola

 

OPŁATY ZA CZAS ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Informujemy, że w związku z ograniczeniem możliwości uczęszczania dzieci do przedszkola spowodowane zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa ulegają zmianie opłaty za przedszkole.  Opłata zależy od faktycznego okresu korzystania przez dziecko z usług przedszkola. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobrana była w miesiącu marcu z góry.  Za czas zawieszenia zajęć, opłata będzie potrącona w kolejnym, najbliższym rachunku po wznowieniu działalności przedszkola.

 

......................................................................................................................................

Drodzy Rodzice!

W związku z komunikatami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz sezonie zachorowalności na grypę, prosimy o wielką rozwagę i obserwację dzieci oraz wszystkich członków rodziny.

Apelujemy, aby do przedszkola nie posyłać dzieci chorych, przeziębionych, kaszlących, z katarem.

Prosimy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe!

Dbajmy o swoje zdrowie wzajemnie!

Dziękujemy za zrozumienie.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).