Hanulin

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Od dnia 01.12.2023 r. uruchomione zostały dla Państwa indywidualne rachunki bankowe do uregulowania opłat za pobyt i/lub wyżywienie dziecka.

Każde dziecko posiada nadany własny numer rachunku. Numery te znajdziecie Państwo w dzienniku elektronicznym, w zakładce „opłaty”.

W systemie poza numerem rachunku będzie widoczne również aktualne saldo rozliczeń. Wpłaty będą na bieżąco księgowane w ciągu 2-3 dni.

Uwaga! Każde dziecko posiada odrębny numer rachunku. Jeśli Państwo w naszej jednostce macie więcej niż 1 dziecko, to wpłat należy dokonywać oddzielnie, za każde dziecko, na inny nr rachunku.

W związku z indywidualnymi rachunkami nie ma potrzeby opisywać przelewu dodatkowymi informacjami o dziecku, okresie czy też rodzaju opłaty.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wprowadzonych zmian proszę przekazać je poprzez sekretariat lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy telefonicznie 625909400 lub na adres email: informatyk@um.kepno.pl .

 

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość podczas przeprowadzanych prac oraz współpracę w zakresie wprowadzania e-usług w naszej placówce.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie

Patrycja Kaboth

........................................................................................................................

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Gmina Kępno uruchamia z dniem 01.12.2023 r. kolejny etap wdrażania e-usług w placówkach oświatowych.

Od grudnia, każdy z Państwa otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego dla każdego swojego dziecka. Ułatwi to zarówno Państwu jak i nam rozliczanie, poprawne przypisanie wpłaty do konkretnego dziecka.

Ponieważ operacja integracji systemów oraz przejście do indywidualnych rachunków bankowych wiąże się z wykonaniem szeregu prac po stronie m. in. księgowości, rozliczeń i uzgodnień obecnych kont, zwracamy się do Państwa z uprzejmą, serdeczną prośbą, aby rozliczenie zaległych płatności zostało z Państwa strony dokonane do dnia 20.11.2023 r. To zdecydowanie usprawni nam realizację usługi.

Prosimy również o niedokonywanie wpłat w okresie 29.11.2023 r. do 05.12.2023 r.

Po tym okresie wpłaty będzie można dokonywać już na nowe rachunki bankowe, które będziecie widzieć Państwo w Dzienniku swojego dziecka (zakładka opłaty).

O fakcie wygenerowania nowych numerów rachunków oraz sposobie rozliczania zostaniecie poinformowani po 02.12.2023 r.

Z góry serdecznie dziękujemy za współpracę, a za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie

Patrycja Kaboth

 

.........................................................................

DOWÓZ AUTOBUSEM OD 5 WRZEŚNIA:

Dowóz na godz. 8:45 do PS i SP w Hanulinie

- Rzetnia  (góra)     -     8:10

- Rzetnia  (boisko)   -     8:13

- Rzetnia  (górka)    - 8:15

- Przybyszów  (przy skrzyżowaniu dróg z Rzetnią oraz przy wiacie)   -   8:25

- Przybyszów – (przystanek przy DK nr 11) - 8:27

- Kliny  (3 przystanki) -   8:35

ODWÓZ DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

- poniedziałek i czwartek  - 14:20

- wtorek, środa, piątek - 13:30

 

.....................................................

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie

Informuje, że na podstawie Uchwały NR LXVIII/466/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2023 r., od dnia 01.09.2023 r. ulega zmianie stawka za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem  i opieką – realizacją podstawy programowej w czasie 5 godzin dziennie. Po waloryzacji dokonano zmiany stawki  z 1,14 zł na 1,30 zł. 

 

Uchwała NR LXVIII/466/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2023 r.

....................................

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI  

rozpoczynające rok szkolny 2023/2024

w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie 

Zapraszamy rodziców do przedszkola w następujących dniach:  

·        28 sierpnia 2023 – poniedziałek - godzina: 17:00 – oddział Osiny

·        29 sierpnia 2023 – wtorek - godzina: 17:00 – Hanulin

·        30 sierpnia 2023 – środa - godzina: 17:00 – oddział Krążkowy

 

Z uwagi na istotne informacje i dokumenty przekazywane w tym dniu,  prosimy o obowiązkową obecność minimum jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 W programie zebrania:

- informacje o działalności przedszkola na rok 2023/2024,

- zapoznanie z obsługą nowego systemu elektronicznego (e-dziennik, rejestrowanie obecności dziecka, rachunki),

- podpisanie dokumentów (umowy, zgody, upoważnienia),

- podjęcie wspólnych decyzji w istotnych sprawach,

- informacje wychowawców o pracy oddziału, realizacji podstawy programowej i  rocznego planu pracy przedszkola

Proszę Rodziców, aby w dniach 7-18 sierpnia odebrać z Przedszkola Samorządowego w Hanulinie umowę cywilno-prawną, a następnie wypełnioną i podpisaną zwrócić do 25 sierpnia 2023 r.

 

.......................................

PRZERWA WAKACYJNA PRACY PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż otrzymaliśmy zgodę organu prowadzącego na przerwę pracy przedszkola w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień), jako odpowiedź na wspólny wniosek złożony przez Dyrektora i Radę Rodziców.

Na podstawie §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 z późn. zm.)

w roku szkolnym 2022/2023 zatwierdzona została  3-tygodniowa przerwa w pracy Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w okresie

od 17 lipca 2023 r. do 04 sierpnia 2023 r.

- przedszkole będzie w tym okresie zamknięte.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie informuje, iż dyżur wakacyjny dla wychowanków naszego przedszkola zaplanowano w następującym terminie:

od 1 do 14 lipca 2023 r.  oraz  od  7 do 31 sierpnia 2023 r.

Opieka dla dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny zorganizowana będzie

w miesiącu LIPCU 2023 r. w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie - oddział Osiny 33,

a w SIERPNIU 2023 r. w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie przy ul. Powstańców Wlkp. 1A.

Podczas trwania dyżuru wakacyjnego funkcjonować będą oddziały zbiorcze.

Rodzice, których dzieci wymagają zapewnienia opieki podczas dyżuru wakacyjnego w miesiącach lipiec i sierpień, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej u wychowawców grup (dostępnej od 01.06.2023 r. – zwrot do 15.06.2023 r.), która służyć będzie opracowaniu planu i harmonogramu pracy.

...................................................................................

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie

informuje, iż  ulegają zmianie zasady pobierania opłat od rodziców. Opłata będzie pobierana z dołu, po zakończeniu miesiąca. W związku z tym rachunki za miesiąc listopad będą wystawione do dnia 10 grudnia 2022r., a płatność trzeba będzie uregulować do 20 grudnia 2022 r.

https://kepno.esesja.pl/zalaczniki/199414/uchwala-w-sprawie-ustalenia-czasu-bezplatnego-nauczania-wychowania-i-opieki-oraz-okreslenia-wysokosci-oplat-w-przedszkolach-dla-ktorych-gmina-kepno-jest-organem-prowadzacym_1925974.pdf

.....................................................

Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie informuje, iż ze względu na wzrost cen artykułów żywnościowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno od dnia 03.01.2022 r. zostaje podwyższona dzienna stawka żywieniowa.

Zmiana stawki:

- z 5 zł na 6 zł za dwa posiłki  (śniadanie + obiad)

- z 6 zł na 8 zł za trzy posiłki  (śniadanie + obiad + podwieczorek)

Dzienna stawka żywieniowa od 03.01.2022 r. wynosi:

Śniadanie – 2 zł

Obiad – 4 zł

Podwieczorek – 2 zł

....................................................

 

Drodzy Rodzice!

Apelujemy, aby do przedszkola nie posyłać dzieci chorych, przeziębionych, kaszlących, z katarem.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych!

Dbajmy o swoje zdrowie wzajemnie!

Dziękujemy za zrozumienie.