Hanulin

PRZERWA WAKACYJNA PRACY PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż otrzymaliśmy zgodę organu prowadzącego na przerwę pracy przedszkola w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień), jako odpowiedź na wspólny wniosek złożony przez Dyrektora i Radę Rodziców.

Na podstawie §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 z późn. zm.)

w roku szkolnym 2022/2023 zatwierdzona została  3-tygodniowa przerwa w pracy Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w okresie

od 17 lipca 2023 r. do 04 sierpnia 2023 r.

- przedszkole będzie w tym okresie zamknięte.

...................................................................................

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie

informuje, iż na podstawie UCHWAŁY NR LIII/368/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2022r., ulega zmianie stawka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką – realizacją podstawy programowej w czasie 5 godzin dziennie z 1zł na 1,14 zł.

Ulegają również zmianie zasady pobierania opłat od rodziców. Opłata będzie pobierana z dołu, po zakończeniu miesiąca. W związku z tym rachunki za miesiąc listopad będą wystawione do dnia 10 grudnia 2022r., a płatność trzeba będzie uregulować do 20 grudnia 2022 r.

https://kepno.esesja.pl/zalaczniki/199414/uchwala-w-sprawie-ustalenia-czasu-bezplatnego-nauczania-wychowania-i-opieki-oraz-okreslenia-wysokosci-oplat-w-przedszkolach-dla-ktorych-gmina-kepno-jest-organem-prowadzacym_1925974.pdf

 

.....................................................

Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie informuje, iż ze względu na wzrost cen artykułów żywnościowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno od dnia 03.01.2022 r. zostaje podwyższona dzienna stawka żywieniowa.

Zmiana stawki:

- z 5 zł na 6 zł za dwa posiłki  (śniadanie + obiad)

- z 6 zł na 8 zł za trzy posiłki  (śniadanie + obiad + podwieczorek)

Dzienna stawka żywieniowa od 03.01.2022 r. wynosi:

Śniadanie – 2 zł

Obiad – 4 zł

Podwieczorek – 2 zł

 

.....................

 

 

WAŻNE WYTYCZNE DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W HANULINIE

OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

1. Od 1 września 2020 r. można przyprowadzić do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko (bez żadnych objawów chorobowych).

2. Przyprowadzanie dziecka przez jednego rodzica/opiekuna prawnego, odbywa się wyłącznie do godziny 8:45 (po tej godzinie nie będziemy przyjmować dzieci).

3. Przyprowadzając dziecko rodzic oraz dzieci powyżej 4 lat muszą zabezpieczyć usta i nos.

4. Rodzice nie będą wpuszczani do przedszkola. Odbiór dziecka odbywać się będzie przy drzwiach wejściowych. Wyjątkiem będą rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola, którzy w okresie adaptacyjnym będą mogli wejść razem z dzieckiem do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, jednocześnie zachowując dystans społeczny i środki bezpieczeństwa (zasłonięty nos i usta, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).

5. Rodzic musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka (pisemna zgoda do pobrania na stronie przedszkola www.przedszkolehanulin.kepno.pl. W pierwszym dniu pobytu dziecka, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zgodę do przedszkola.

6. Zgodnie z wytycznymi GIS, temperatura dziecka powyżej 38 st., dyskwalifikuje je do przyjęcia do przedszkola.

7. Przyprowadzać i odbierać dziecko może rodzic lub upoważniona osoba, która nie wykazuje objawów chorobowych, nie jest objęta kwarantanną, nie ma kontaktów z osobami zakażonymi.

8. Oczekując na wejście dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób.

9. W sytuacji, gdy dziecko w przedszkolu wykazuje objawy chorobowe, zostanie odizolowane od grupy (przebywa w Izolatorium) i natychmiastowo powiadamiany jest rodzic, który niezwłocznie odbiera dziecko z placówki.

10. Zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub w izolacji.

11. Kontakt z nauczycielami odbywać się będzie wyłącznie poprzez komunikatory, o których poinformują nauczyciele.

12. Kontakt z dyrektorem odbywać się będzie telefonicznie - 696059675 lub mailowo: przedszkole.hanulin@gmail.com

13. Podczas pobytu dziecka na placu zabaw, rodzice nie mają możliwości wchodzenia na teren placu, czekają przed furtką na odbiór dziecka od nauczyciela.

14. Do przedszkola dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i  innych przedmiotów.

....................................................

 

Drodzy Rodzice!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz sezonem zachorowalności na grypę, prosimy o wielką rozwagę i obserwację dzieci oraz wszystkich członków rodziny.

Apelujemy, aby do przedszkola nie posyłać dzieci chorych, przeziębionych, kaszlących, z katarem.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych!

Dbajmy o swoje zdrowie wzajemnie!

Dziękujemy za zrozumienie.