Edukacja ekologiczna przedszkolaków w Gminie Kępno

Data: 2021-11-10

W środę 10 listopada przedszkolaki wzięły udział w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej, którą przeprowadził pan Romuald Burczyk przypominając dzieciom zasady segregowania odpadów do właściwych pojemników lub do miejsca selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK.

Spotkanie miało na celu kształtowanie już u najmłodszych mieszkańców Gminy Kępno m.in. świadomego konsumpcjonizmu, zasad postępowania z odpadami, właściwej segregacji odpadów, idei zero waste. Na zakończenie każda grupa otrzymała książkę „Poradnik młodego ekologa”.

Prelekcję przeprowadzono w ramach realizacji projektu przez Gminę Kępno pn. „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Kępno, wydruk materiałów dydaktycznych i organizacje konkursów.” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Script logo