Zebranie organizacyjne z rodzicami na nowy rok 2023/2024

Data: Sierpień 2023

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI  

rozpoczynające rok szkolny 2023/2024

w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie

 

Zapraszamy rodziców do przedszkola w następujących dniach:  

·        28 sierpnia 2023 – poniedziałek – godzina: 17:00 – oddział Osiny

·        29 sierpnia 2023 – wtorek - godzina: 17:00 – Hanulin

·        30 sierpnia 2023 – środa - godzina: 17:00 – oddział Krążkowy

 

Z uwagi na istotne informacje i dokumenty przekazywane w tym dniu,

prosimy o obowiązkową obecność

minimum jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 

 W programie zebrania:

- informacje o działalności przedszkola na rok 2023/2024,

- zapoznanie z obsługą nowego systemu elektronicznego (e-dziennik, rejestrowanie obecności dziecka, rachunki),

- podpisanie dokumentów (umowy, zgody, upoważnienia),

- podjęcie wspólnych decyzji w istotnych sprawach,

- informacje wychowawców o pracy oddziału, realizacji podstawy programowej i  rocznego planu pracy przedszkola

 

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolehanulin.kepno.pl  - w zakładce AKTUALNOŚCI oraz OGŁOSZENIA.

Prosimy, aby w dniach 7-18 sierpnia odebrać z Przedszkola Samorządowego w Hanulinie umowę cywilno-prawną, a następnie wypełnioną i podpisaną zwrócić do 25 sierpnia 2023 r.

Script logo