Zbiórka makulatury

Data: 03-21.10.2022

Nasza placówka wzięła udział w organizowanym konkursie zbiórki makulatury pt.: „Oszczędzaj naturę. Przedszkolaku zbieraj makulaturę”.  Konkurs przeprowadzony był  ramach realizacji projektu pt. „Upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w codziennym życiu poprzez udział w konkursach, warsztatach ekologicznych dla mieszkańców Gminy Kępno” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podstawowym celem konkursu było włączenie dzieci i rodziców z przedszkoli samorządowych z Gminy Kępno do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Dzieci z grupy Misie i Pszczółki podczas zajęć edukacyjnych podnosiły swoją wiedzę ekologiczną i dowiedziały się jak cenna jest makulatura, dlatego m.in. wykorzystały papierowe rolki do wykonania pracy plastycznej. Ekologiczne prace plastyczne zostały wystawione w holu przedszkolnym.

Ilość zebranej makulatury w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie wraz z oddziałem w Krążkowach wyniosła 2340 kg ! Zbiórka w czasie konkursu przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, ponieważ łącznie we wszystkich placówkach przedszkolnych miasta i gminy Kępno zebrano  ponad 23 tony makulatury!

Dziękujemy serdecznie Rodzicom, którzy aktywnie przyczynili się do zbiórki makulatury w dniach od 3 do 21 października 2022 r.

Script logo