Wrzesień - miesiąc adaptacyjny

Data: 2021-09-30

Adaptacja przedszkolna to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne.

Dzieci z grupy Jeżyki mają już za sobą pierwszy miesiąc adaptacyjny w przedszkolu. We wrześniu dzieci poznawały przedszkole, jego  normy i zasady funkcjonowania. Uczestniczyły w zabawach i zajęciach dydaktycznych inicjowanych przez nauczyciela. Uczyły się pierwszych piosenek i wierszy. Wzajemnie poznawały kolegów z grupy, wchodzili w relacje koleżeńskie. W pierwszym miesiącu obchodziliśmy Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka. Aktualnie dzieci przygotowują się do pierwszej poważnej uroczystości jaką jest Pasowanie na Przedszkolaka. Płacz i tęsknota za rodzicem rekompensowana była zabawami rówieśniczymi, dydaktycznymi na sali i placu przedszkolnym.

Script logo