Wizja przedszkola

Nasze Przedszkole:

  • jest bezpieczne, przyjazne, dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby
  • umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
  • w swoich działaniach uwzględnia potrzeby środowiska
  • poprzez bogatą ofertę edukacyjną stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
  • przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
  • umożliwia rodzicom aktywny udział w życiu przedszkola
  • posiada wykwalifikowaną oraz kompetentną kadrę pedagogiczną
  • stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda i piękno
  • promuje swoje osiągnięcia w środowisku
Script logo