Wielkanocne jajko - twórczość rodzinna

Data: 2021-03-25

W dniach od 15 do 24 marca  przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-technicznym pt.:  „Wielkanocne jajko – twórczość rodzinna”. Uczestnikami konkursu byli wychowankowie wraz z rodzicami.

Cele konkursu były następujące: rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi; pobudzanie i rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecięcej w zdobieniu pisanek wielkanocnych; kształtowanie wrażliwości estetycznej; integracja rodzica z dzieckiem; promowanie aktywności twórczej dzieci.

Organizator konkursu – Pani Patrycja poprosiła komisję konkursową – Panią Lidkę i Panią Emilię o ocenienie przyniesionych do przedszkola prac. Przy ocenie prac komisja kierowała się przede wszystkim interpretacją tematu, pomysłowością, wkładem pracy i estetyką wykonania. Wyłonienie zwycięzców było niezwykle trudne, ponieważ wszystkie jajka były piękne, było widać włożone serce w ich wykonanie. Po wnikliwej ocenie nauczycielki jednogłośnie ustaliły, że wszystkie prace konkursowe są przepiękne i zasługują by ich wykonawcy byli nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w czwartek 25 marca. Przedszkolaki  odebrały z uśmiechem na twarzach pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Składamy gratulacje wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie i przeznaczającym swoje prace konkursowe na akcję charytatywną. Serdeczne podziękowania kierujemy również do rodziców za pełną zaangażowania pracę z dziećmi. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach, ponieważ jest to wspaniała okazja do wspólnego działania ze swoją pociechą, spędzenia razem czasu i zacieśniania więzi rodzinnych.

Zgromadzone prace można było podziwiać na wystawie w przedszkolu. Następnie wszystkie zostały przeznaczone jako „fanty” na rzecz organizowanej akcji charytatywnej w przedszkolu w postaci loterii i kiermaszu wielkanocnego, z którego dochód wpłacony zostanie na zbiórkę dla Mateusza Słowikowskiego w Fundacji Siepomaga.

Script logo