W poszukiwaniu przejścia dla pieszych

Data: 2020-09-14

Pierwsze tygodnie września to m.in. czas na zapoznanie przedszkolaków z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, aby bezpiecznie poruszać się podczas spacerów.

W poniedziałek 14. września przedszkolaki w trakcie zajęć zapoznawane były z zasadami i etapami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz w oznaczonych miejscach – przejściu dla pieszych.

W celu sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności przedszkolaki ubrane w kamizelki odblaskowe wybrały się na pieszą wycieczkę. Dzięki posiadanym elementom odblaskowym kierowcy dostrzegali dzieci z dużej odległości i zachowali ostrożność na drodze, w szczególności gdy zbliżaliśmy się do przejścia dla pieszych.

W trakcie wycieczki dzieci omawiały z nauczycielkami napotykane znaki drogowe, wymieniały nazwy zaobserwowanych pojazdów oraz wsłuchiwały się w dźwięki dobiegające z ulicy.

Script logo