Szkoła do hymnu. Projekt upowszechnienie wiedzy ekologicznej

Data: 2021-11-10

10. Listopada już po raz kolejny przystąpiliśmy do Edycji MEN. "Szkoła do hymnu o godz 11.11 odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. W tym tygodniu dzieci utrwaliły symbole narodowe, utrwaliliśmy wiedzę o naszym kraju wykonaliśmy pracę plastyczne.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie w ramach projektu" Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w obszarach:-selektywna zbiórka odpadów, zasady postępowania z odpadami.- kompostowanie i recykling oraz poszanowanie zasobów energii.

 

Script logo