SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI

Data: 18.09.2023

Tradycyjnie jak co roku dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły  w Akcji Sprzątania Świata - której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. Tegoroczny 30 już finał akcji odbył się pod hasłem „ SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI” Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać najbliższą okolicę. Wyruszając na akcję otrzymały  rękawiczki  i worki na śmieci. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie. Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Script logo