Sprzątamy Dla Polski

Data: 04.10.2023

Dnia 4.10.2023 nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski” ,  której celem jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro oraz patriotyzmu. Dzieci porządkowały teren w okolicy przedszkola, poprzez konkretne działanie zwracamy uwagę na ważny temat, jakim jest ochrona środowiska.

Script logo