Rada Rodziców

Rada Rodziców
Oddział w Krążkowach

 1. Przewodniczący - pan Daniel Wrzalski
 2. Z-ca przewodniczącego - pani Aneta Moś
 3. Skarbnik - pani Marta Mazur
 4. Sekretarz - pani Magdalena Musialska
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Patrycja Brzozowska
  • pani Katarzyna Giel
  • pani Alicja Głowiak
  • pani Magdalena Werner
  • pani Marta Wróbel

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Hanulinie:

 1. Przewodnicząca - pani Magdalena Potyrała-Błaszczyk
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Natalia Florczak
 3. Skarbnik - pani Katarzyna Stencel
 4. Sekretarz - pani Edyta Paprocka
 5. Członkowie:
  • pani Marta Mus-Daszczyk
  • pani Magdalena Wróbel
  • pani Aneta Zmuda
 6. Komisja rewizyjna:
  • pani Klaudia Janik
  • pani Angelika Pelińska
  • pani Malwina Stempniewicz

Rada Rodziców
Oddział w Osinach

 1. Przewodnicząca - pani Daria Cudniewicz
 2. Z-ca przewodniczącej - pan Jacek Zawadzki
 3. Skarbnik - pani Natalia Gabryś
 4. Sekretarz - pani Mirela Nagięć
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Agnieszka Fiołka
  • pani Katarzyna Głąb
  • pani Sylwia Kwaśna
Script logo