Rada Rodziców

Rada Rodziców
Oddział w Krążkowach

 1. Przewodniczący - pan Daniel Wrzalski
 2. Z-ca przewodniczącego - pani Aneta Moś
 3. Skarbnik - pani Emilia Drobnik
 4. Sekretarz - pani Magdalena Musialska
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Patrycja Brzozowska
  • pani Aldona Goj-Kozłowska
  • pani Monika Gugała
  • pani Marta Wróbel

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Hanulinie:

 1. Przewodnicząca - pani Magdalena Potyrała-Błaszczyk
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Natalia Florczak
 3. Skarbnik - pani Marta Frala
 4. Sekretarz - pani Edyta Paprocka
 5. Członkowie:
  • pani Marika Maćkowiak
  • pani Magdalena Wróbel
  • pani Marzena Adamska
 6. Komisja rewizyjna:
  • pani Marta Mus-Daszczyk
  • pani Barbara Łakoma
  • pani Aneta Zmuda

Rada Rodziców
Oddział w Osinach

 1. Przewodnicząca - pani Paulina Droszcz
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Monika Drzewiecka
 3. Skarbnik - pani Judyta Łukaszewicz
 4. Sekretarz - pani Mirela Nagięć
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Ewa Grygier-Dyla
  • pani Agnieszka Fiołka
  • pani Katarzyna Głąb
  • pani Malwina Kołcio
Script logo