Rada Rodziców

Rada Rodziców
Oddział w Krążkowach

 1. Przewodniczący - pan Daniel Wrzalski
 2. Z-ca przewodniczącego - pani Magdalena Musialska
 3. Skarbnik - pani Ewa Hurna
 4. Sekretarz - pani Ewelina Szalek
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Patrycja Brzozowska
  • pani Katarzyna Giel
  • pani Alicja Głowiak
  • pani Magdalena Werner
  • pani Marta Wróbel

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Hanulinie:

 1. Przewodnicząca - pani Klaudia Janik
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Karolina Janelt
 3. Skarbnik - pani Ewelina Słowińska-Bolek
 4. Sekretarz - pani Edyta Paprocka
 5. Członkowie:
  • pani Katarzyna Stencel
  • pani Magdalena Wróbel
  • pani Aneta Zmuda
 6. Komisja rewizyjna:
  • pani Iwona Kupczyk
  • pani Marta Paradowska
  • pani Malwina Stempniewicz

Rada Rodziców
Oddział w Osinach

 1. Przewodnicząca - pani Daria Cudniewicz
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Magdalena Chmiel
 3. Skarbnik - pani Natalia Gabryś
 4. Sekretarz - pani Mirela Nagięć
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Katarzyna Głąb
  • pani Karina Mierzwiak
  • pani Natalia Wywijas
Script logo