Rada Rodziców

Rada Rodziców
Oddział w Krążkowach

 1. Przewodniczący - pan Daniel Wrzalski
 2. Z-ca przewodniczącego - pani Arleta Pietrus
 3. Skarbnik - pani Emilia Drobnik
 4. Sekretarz - pani Iwona Rybak
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Katarzyna Serafin
  • pani Aldona Goj-Kozłowska
  • pani Anna Gola
  • pani Katarzyna Giel

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Hanulinie:

 1. Przewodnicząca - pani Katarzyna Rybczyńska
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Patrycja Zazula
 3. Skarbnik - pani Marta Frala
 4. Sekretarz - pani Justyna Buczkowska
 5. Członkowie:
  • pani Marika Maćkowiak
  • pan Adrian Rybczyński
 6. Komisja rewizyjna:
  • pani Paulina Nolbert
  • pani Patrycja Pacyna
  • pani Barbara Łakoma

Rada Rodziców
Oddział w Osinach

 1. Przewodnicząca - pani Katarzyna Kędzia-Płucienniczak
 2. Z-ca przewodniczącej - pani Ewelina Leśniarek
 3. Skarbnik - pani Edyta Wojtaszek
 4. Sekretarz - pani Paulina Droszcz
 5. Komisja rewizyjna:
  • pani Ewa Grygier-Dyla
  • pani Agnieszka Fiołka
  • pani Katarzyna Głąb
  • pani Malwina Kołcio
Script logo