Przedszkola zamknięte

Data: 2021-04-09

Aktualizacja z dnia 9 kwietnia 2021 r.:

Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. określa do 18 kwietnia 2021r. przedłużenie obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania przedszkoli.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

 

Natomiast dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 25 kwietnia 2021r. :

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-wazna-informacja-dla-was-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-25-kwietnia-br

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-25-kwietnia-2021-r_/3933776

 

.............................................

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż decyzją Premiera RP od 29 marca do 9 kwietnia przedszkola zostają zamknięte.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyjątek stanowią dzieci rodziców należące do jednej/kilku z grup wymienionych w §2 ust. 4 pkt 1-2 powyższego Rozporządzenia.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola pod nr tel.: 62 78 222 30 lub 696 059 675 . Wniosek rodziców o możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem w placówce zamieszczono  do pobrania poniżej w plikach.

Skan zarządzenia dyrektora przedszkola w sprawie zawieszenia działalności przedszkola znajduje się do wglądu poniżej w plikach.

Podczas ograniczenia funkcjonowania jednostki, zawieszone zajęcia stacjonarne realizowane będą w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczycielki wykonujące pracę zdalną będą zamieszczały propozycje zabaw i zadań dla dzieci oraz przekazywały informacje rodzicom, za pomocą utworzonych przez wychowawców zamkniętych grup na komunikatorach i stronach internetowych, e-mailach grupowych oraz na stronie internetowej przedszkola (j. angielski).

 

Przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzice-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-11-kwietnia

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-11-kwietnia-2021-r_/3933776

 

Pliki do pobrania:

Script logo