Projekt edukacyjny Woda Źródłem Życia

Data: 2021-04-23

W dniach od 19 do 23 kwietnia grupa „Biedronek” realizowała projekt edukacyjny „Woda źródłem życia”. Co roku 22 marca cały świat zaczyna sobie uświadamiać, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Zajęcia metodą projektów okazały się bardzo ciekawe zwłaszcza, że przez cały tydzień działo się mnóstwo interesujących rzeczy. Projekt miał na celu głównie zaszczepienia w dzieciach zainteresowanie przyrodą, jej degradacją wynikającą z działań człowieka oraz zwrócenie szczególnej uwagi na oszczędzanie wody. Podczas projekt realizowana była następująca tematyka:

Przygoda kropelki wody,

Chcemy, żeby woda była czysta,

Kolory w kroplach wody,

Planeta Ziemia-zabawy z wodą,

Eksperymenty z wodą.

Podczas realizacji projektu dzieci aktywnie włączały się w twórczą zabawę. Na początku razem z Panią Ewą stworzyły plakat obrazujący siatkę pytań dotyczący czego chcieliby się dowiedzieć podczas tygodniowego projektu o wodzie. Poznały znaczenie wody w przyrodzie, znaczenie wody dla człowieka i dla rozwoju życia na ziemi.  Na podstawie opowiadania „Przygody kropelki wody” i ilustracji poznały mechanizm krążenia wody w przyrodzie. Podczas eksperymentu dowiedziały się jak powstaje deszcz- skraplanie wody. Oglądały film edukacyjny dla dzieci pt. „Kropelka – przygody z wodą”. Biedroneczki z dużym entuzjazmem wykonały plakat „Wodny świat” malując farbami na foli. Podczas zajęć przyglądały się różnym doświadczeniom z wodą w roli głównej. Z dużym zaciekawieniem po wysłuchaniu listu od Pana Bobra,  próbowały stworzyć filtr. Filtrowanie brudnej wody udało się im wspaniale. Wykorzystując lupy Biedroneczki porównywały wodę czystą i brudną i wyciągały wnioski. Po obejrzeniu filmu „Jak działa oczyszczalnia ścieków” przedszkolaki zapoznały się z sposobem uzdatniania wody. Dzieci zapoznały się z globusem i symboliką jego kolorów (niebieski – rzeki, jeziora, morza, oceany). Uświadomiły sobie ogrom wód znajdujących się w naturalnych zbiornikach na kuli ziemskiej i szukały odpowiedzi na pytanie, komu i do czego potrzebna jest woda? Podczas prezentacji multimedialnej oglądały zdjęcia degradacji i zanieczyszczania wód pochodzące z działalności człowieka. Podczas zabawy badawczej dowiedziały się, które przedmioty toną, a które pływają. W wyniku działań praktycznych odpowiedziały na pytanie: Jakie właściwości ma woda. Punktem kulminacyjnym projektu o wodzie były eksperymenty. Ubierając niebieską pelerynkę dzieci zamieniły się w małych chemików. Z pomocą Pani Ewy przeprowadziły  takie eksperymenty jak: „Tańczący olej”,  „Kolorowy deszcz”, „Lawa”,  „Wędrująca woda”, „Tęcza na talerzu”. Zabawy przyniosły dzieciom wiele ekscytacji oraz zaspokoiły dziecięcą ciekawość. Dzieci na długo zapamiętają wyciekającą „Lawę” ze słoika, która wywołała niesamowitą reakcję. Po eksperymentach w sali utworzyliśmy kącik „Mini Laboratorium Małego Badacza”. Podczas przygody z wodą przedszkolaki brały udział w różnych zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych i gimnastycznych z butelką wody oraz niebieską gumą. Dzieci dowiedziały się, że nasz organizm składa się w 60 – 80% z wody i konieczne jest ciągłe jej uzupełnianie. Na zajęciach plastycznych Biedroneczki poznały technikę mokre na mokrym malując planetę Ziemię oraz przy użyciu słomek rozdmuchiwały kolorowe krople wody.  Na zakończenie projektu edukacyjnego „Woda źródłem życia” podsumowaliśmy zdobyte wiadomości, analizując naszą siatkę pytań. Utrwaliliśmy podstawowe i najważniejsze zachowania dotyczące oszczędzania wody.

 

PAMIĘTAJMY O TYM, ŻE WODA TO ŻYCIE! MUSIMY JĄ SZANOWAĆ I OSZCZĘDZAĆ!

 

 

 

Script logo