Projekt edukacyjny Bliżej Pieska

Data: luty-marzec

Na początku lutego przedszkolaki realizowały ogólnopolski projekt edukacyjny pt.: „Bliżej pieska”. W ramach projektu dzieci m.in.: zorganizowały na dworze ptasią stołówkę z pysznymi ziarenkami, stworzyły Kodeks dobrego opiekuna zwierząt.

Pani Milena i pani Patrycja zorganizowały zbiórkę „Jestem przyjacielem zwierząt” dla psów przebywających w schronisku Azyl w Niedźwiedziu. Dzieci wraz z rodzicami chętnie dołączyły się do zbiórki przynosząc koce, ręczniki, mokrą karmę, smycze, obroże i zabawki dla potrzebujących piesków. 

Celem podjętych działań było zaangażowanie przedszkolaków w wiedzę praktyczną dotyczącą właściwego traktowania zwierząt i dbania o nie. Poprzez prowadzone zajęcia edukacyjne, dzieci były uświadamiane, iż zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania cierpienia i należy zapewnić im szacunek, ochronę i godną opiekę.

Wszystkie przedszkolaki swoją postawą okazały, że zasługują na miano PRZYJACIELA ZWIERZĄT i w nagrodę dostały medale.

Script logo