Próbny alarm przeciwpożarowy

Data: 11.10.2022

We wtorek 11 października w przedszkolu została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa w celu praktycznego ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. Celem tego działania było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji – zorganizowanej w sposób pozbawiony elementów paniki. Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkola wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Tym samym, wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia w budynku pozostały puste. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bezpiecznie i bez zamieszania opuściły budynek wraz z pracownikami.

O organizacji próbnej ewakuacji przeciwpożarowej poinformowana została wcześniej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, która skierowała strażaków by wspierali dzisiejszą akcję.

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, które przeprowadzili strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Na początku dzieci poznały wyposażenie wozu strażackiego. Strażacy zademonstrowali specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i wyjaśnili przedszkolakom w jakich sytuacjach poszczególne elementy są używane. Dzieci zostały zapoznane z mundurem i wyposażeniem potrzebnym w akcjach ratowniczych. Dowiedzieliśmy się również jak należy postępować w obliczu niebezpieczeństwa oraz pod jakie numery alarmowe należy dzwonić by wezwać pomoc. Chętne dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki. Na koniec wizyty przedszkolaki wręczyły strażakom podziękowanie.

Script logo