Pracownicy

Grono Pedagogiczne:

 1. Szupińska Maria - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 2. Kaboth Patrycja - wicedyrektor, nauczyciel mianowany
 3. Zadka Lidia - nauczyciel mianowany, wychowawca
 4. Witek Emilia - nauczyciel mianowany, wychowawca
 5. Liebner Karina - nauczyciel kontraktowy, wychowawca
 6. Zawadzka Milena - nauczyciel kontraktowy, wychowawca, zajęcia rewalidacyjne
 7. Czworowska Urszula - nauczyciel mianowany
 8. Feja Hanna - nauczyciel kontraktowy, wychowawca
 9. Wawrzyniak Paulina - nauczyciel stażysta
 10. Barczok Ewa - nauczyciel kontraktowy, wychowawca, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 11. Staude Iwona - nauczyciel mianowany, wychowawca
 12. Składnikiewicz Jagoda - nauczyciel kontraktowy
 13. Wiśniewska Jadwiga - nauczyciel religii
 14. Gatner Joanna - nauczyciel religii
 15. Sitek Dariusz - nauczyciel religii
 16. Ciesielska Anna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 17. Plewa Joanna - logopeda

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Ćwik Katarzyna - intendent, pomoc nauczyciela
 2. Płucienniczak Paulina - intendent, pomoc nauczyciela
 3. Gola Czesław - woźny
 4. Pilarczyk Małgorzata - kucharka (oddział Krążkowy)
 5. Gabryś Ewa - kucharka (oddział Osiny)
 6. Hanas Krystyna - kucharka (oddział Hanulin)
 7. Malczak Marzena - kucharka (oddział Hanulin)
 8. Suślik Maria - kucharka (oddział Hanulin)
 9. Bilska Anna - pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna (oddział Krążkowy)
 10. Hazubska Ewa - pomoc nauczyciela (oddział Krążkowy)
 11. Ślak Aneta - pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna (oddział Osiny)
 12. Cierpik Hanna - pomoc nauczyciela (oddział Osiny)
 13. Polewska Paulina - pomoc nauczyciela (oddział Hanulin)
 14. Wabnic Małgorzata - pomoc nauczyciela (oddział Hanulin)
Script logo