Powitanie wiosny z Misiową Mamą - wyzwanie edukacyjne

Data: Marzec 2023

Dzieci z grupy "Misie" pod kierunkiem p. Ewy Barczok uczestniczyły w kolejnym wyzwaniu edukacyjnym  "Powitanie wiosny z Misiową Mamą" w ramach projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury".

Żegnanie zimy i przywitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Dzieci uczestniczyły w zabawach wiosennych, utworzyły w sali zielony kącik siejąc rzeżuchę, owies oraz cebulki.

Na koniec tygodnia przedszkolaki zamieniły się w zwiastuny wiosny i przywitały nową porę roku inscenizacją pt. " Witaj Wiosno". Przez ten czas było bardzo kolorowo, radośnie i edukacyjne.

Script logo