Podsumowanie projektu edukacyjnego - Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Data: 23.05.2023

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola i domu. Dlatego w roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole przystąpiło do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”. Organizatorem projektu jest Grupa MAC, a koordynatorem prowadzonego projektu w przedszkolu jest Pani Ewa Barczok. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Od września do maja w naszym przedszkolu wychowawcy grup: pani Ewa i pani Paulina cyklicznie włączały podopiecznych jak i rodziców w realizację projektu. Miś - zakładka wędrował od domu do domu przedszkolaków z dzienniczkiem „pod pachą”. Zadaniem rodzica było poczytanie dziecku bajki na dobranoc. W dzienniczku dzieci zostawiały misiowi pamiątkę - kartę, którą, uzupełniali z rodzicem: - Tytuł ulubionej książki/bajki. - Autor. - Najbardziej podobało mi się… - Najciekawszy moment... - Zachęcam do przeczytania inne dzieci, ponieważ.. - Rysunek ilustrujący książkę.

W maju przedszkolaki zakończyły podróż czytelniczą czego dowodem jest grupowy dzienniczek z wypełnionymi kartami. 23 maja nastąpiło zakończenie projektu. Pani Ewa przeczytała dzieciom bajkę pt. "Bajka o Wiśle" w formie teatrzyku kamishibai. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy wręczone przez Panią Dyrektor. W przedszkolu można oglądać wystawę prac dzieci do przeczytanych bajek.

Script logo