Opłaty za przedszkole

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Hanulinie informuje, iż ze względu na wzrost cen artykułów żywnościowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno od dnia 03.01.2022 r. zostaje podwyższona dzienna stawka żywieniowa.

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Zmiana stawki:

- z 5 zł na 6 zł za dwa posiłki  (śniadanie + obiad)

- z 6 zł na 8 zł za trzy posiłki  (śniadanie + obiad + podwieczorek)

Dzienna stawka żywieniowa od 03.01.2022 r. wynosi:

Śniadanie – 2 zł

Obiad – 4 zł

Podwieczorek – 2 zł

 

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Na podstawie Uchwały NR LXVIII/466/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2023 r., od dnia 01.09.2023 r. ulega zmianie stawka za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem  i opieką – realizacją podstawy programowej w czasie 5 godzin dziennie. Po waloryzacji dokonano zmiany stawki  z 1,14 zł na 1,30 zł. 

Uchwała NR LXVIII/466/2023 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 sierpnia 2023 r.

 

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE DLA WSZYSTKICH DZIECI  W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

- Zajęcia z języka angielskiego

- Zajęcia ruchowe z elementem tańca

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

W przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla dzieci potrzebujących wsparcia:

·         korekcyjno- kompensacyjne,

·         rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

·         rewalidacyjne,

·         logopedyczne,

·         zajęcia z pedagogiem specjalnym,

·         zajęcia z psychologiem.

Opłaty obowiązujące w przedszkolu:
1. Pobyt dziecka w przedszkolu w ramach 5 godzin realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
2. Każda godzina powyżej minimum programowego to koszt 1,30 zł.
3. Rodzice dzieci 6 letnich płacą tylko za wyżywienie. Dzieci realizujące roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie mają naliczanej opłaty "złotówkowej" (1,30 zł).
4. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zwalnia się w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za wyżywienie nie ulega pomniejszeniu. 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU: nieodpłatne jest 5 godzin realizowanej podstawy programowej, 1,30 zł za każdą godzinę powyżej 5 dziennie (opłata ta nie dotyczy 6-latków);

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:
Opłata za wyżywienie dotyczy wszystkich dzieci.
Obecne stawki za wyżywienie wynoszą:
- 2 posiłki dziennie - 6,00 zł (śniadanie, obiad)
- 3 posiłki dziennie - 8,00 zł (śniadanie, obiad, kolacja)
Stawki mogą ulec zmianie.
Script logo