Nasze przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Hanulinie mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A w Hanulinie. Nasza placówka posiada również dwa oddziały zamiejscowe mieszczące się w miejscowości Krążkowy 29 i Osiny 33.

W przedszkolu w Hanulinie znajdują się 4 oddziały, a przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 16:00. W przedszkolu w Krążkowy znajdują się 2 oddziały, przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 16:00. W przedszkolu w Osinach również mieszczą się 2 oddziały, a przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 15:30.

Wszystkie nasze oddziały posiadają zewnętrzny plac zabaw dla dzieci, na którym mogą bezpiecznie bawić się i czerpać radość ze świeżego powietrza. Wychowankowie korzystają z trzech posiłków głównych: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz dodatkowo „małego co nieco”, gdzie mogą kosztować pysznych „przegryzaczy” w postaci owoców i warzyw. Menu jest zgodne z normami żywieniowymi, starannie przygotowane i zachęcające dzieci do zdrowego odżywiania.

W przedszkolu realizowane są zajęcia w ramach podstawy programowej dla wszystkich dzieci:

 • język angielski,
 • taneczno-ruchowe,

W zerówce - grupie najstarszych przedszkolaków  prowadzone są zajęcia z religii za zgodą rodziców.

W przedszkolu prowadzone są także zajęcia specjalistyczne dla dzieci potrzebujących wsparcia:

 • korekcyjno- kompensacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • logopedyczne.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz oddany dzieciom personel administracyjno- obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka – dzięki temu dzieci czują się ważne i bezpieczne. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu administracyjno-obsługowego umożliwia ciągły rozwój przedszkola i wypracowanie strategii jej działania na miarę twórczego przedszkola. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Opłaty obowiązujące w przedszkolu:
1. Pobyt dziecka w przedszkolu w ramach 5 godzin realizacji podstawy programowej jest bezpłatny. (Hanulin 8:30-13:30 , Krążkowy i Osiny 8:00-13:00)
2. Każda godzina powyżej minimum programowego to koszt 1,14 zł.
3. Rodzice dzieci 6 letnich płacą tylko za wyżywienie. Dzieci realizujące roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie mają naliczanej opłaty złotówkowej.
4. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zwalnia się w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za wyżywienie nie ulega pomniejszeniu. 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU: nieodpłatne jest 5 godzin realizowanej podstawy programowej, 1,14 zł za każdą godzinę powyżej 5 dziennie (opłata ta nie dotyczy 6-latków);

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:
Opłata za wyżywienie dotyczy wszystkich dzieci.
Obecne stawki za wyżywienie wynoszą:
- 2 posiłki dziennie - 6,00 zł (śniadanie, obiad)
- 3 posiłki dziennie - 8,00 zł (śniadanie, obiad, kolacja)
Stawki mogą ulec zmianie.
 • Hanulin

  Hanulin

 • Krążkowy

  Krążkowy

 • Osiny

  Osiny

Script logo