Narodowe Święto Niepodległości

Data: 2022-11-10

W czwartek 10. listopada w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji MEiN „Szkoła do hymnu”. W tym dniu dzieci ubrane w barwy narodowe postawą patriotyczną o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewały hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Z wychowawcami była pogadanka na temat symboli narodowych, dzieci zapoznały się z wierszem "Katechizm małego Polaka". Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały kotylion.

Script logo