Misja przedszkola

Nasze Przedszkole:

  • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
  • uczy wrażliwości na potrzeby innych
  • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
  • tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
  • kształtuje postawy moralne i społeczne
  • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
  • analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje w planowaniu na kolejne lata
  • realizuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania
  • posiada bogatą bazę oraz wyposażenie, a jego estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoki poziom pracy
Script logo