Legenda o Kępnie

Data: 2019-02-14

14 lutego nauczycielki przedszkola w Osinach miały możliwość zaprezentowania swoich zdolności aktorskich. Przygotowały dla swoich podopiecznych inscenizację przedstawiającą legendę o powstaniu Kępna i jego herbie. Rycerz Piotr Włostowic w swoim herbie miał łabędzia i kiedy za swoje zasługi otrzymał od Księcia Władysława ziemię, którą miał sobie sam wybrać było dla niego cudem i zrządzeniem losu  zobaczenie pięknego białego łabędzia na kępie trawy. Postanowił  tu osiąść i założyć gród, który później przekształcił się w miasto Kępno, a w jego herbie pojawił się łabędź na zielonej kępie.

Dzieci były bardzo zaciekawione i aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu i nagrodziły swoje panie gromkimi brawami.  

 

Script logo