Kadra przedszkola

Grono Pedagogiczne:

 1. Kaboth Patrycja - dyrektor, nauczyciel mianowany
 2. Zawadzka Milena - wicedyrektor, nauczyciel mianowany, zajęcia z j. angielskiego, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
 3. Barczok Ewa - nauczyciel mianowany, wychowawca grupy 3-4-latków Osiny
 4. Czworowska Urszula - nauczyciel mianowany
 5. Feja Hanna - nauczyciel kontraktowy, logopeda
 6. Grześniak Julia - nauczyciel początkujący, wychowawca grupy 3-4-latków Hanulin
 7. Liebner Karina - nauczyciel mianowany
 8. Matschay Paulina - nauczyciel mianowany, wychowawca grupy 5-6-latków Osiny
 9. Nowak Edyta - nauczyciel początkujący
 10. Składnikiewicz Jagoda - nauczyciel mianowany, wychowawca grupy 5-6-latków Hanulin
 11. Wawrzyniak Paulina - nauczyciel kontraktowy, wychowawca grupy 4-5-latków Hanulin
 12. Witek Emilia - nauczyciel dyplomowany, wychowawca grupy 3-4-5-latków Krążkowy
 13. Zadka Lidia - nauczyciel mianowany, wychowawca grupy 5-6-latków Krążkowy
 14. Ciesielska Anna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 15. Gatner Joanna - nauczyciel religii (Hanulin)
 16. Sitek Dariusz - nauczyciel religii (Osiny)
 17. Wiśniewska Jadwiga - nauczyciel religii (Krążkowy)
 18. Karwacka Wiktoria - psycholog

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Płucienniczak Paulina - intendent (Hanulin)
 2. Wawrzyniak Sylwia - intendent (Krążkowy-Osiny)
 3. Gola Czesław - woźny
 4. Pilarczyk Małgorzata - kucharka (oddział Krążkowy)
 5. Gabryś Ewa - kucharka (oddział Osiny)
 6. Hanas Krystyna - kucharka (oddział Hanulin)
 7. Malczak Marzena - kucharka (oddział Hanulin)
 8. Suślik Maria - kucharka (oddział Hanulin)
 9. Łachaj Tatiana - pomoc nauczyciela (oddział Hanulin)
 10. Polewska Paulina - pomoc nauczyciela (oddział Hanulin)
 11. Wabnic Małgorzata - pomoc nauczyciela (oddział Hanulin)
 12. Bilska Anna - pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna (oddział Krążkowy)
 13. Hazubska Ewa - pomoc nauczyciela (oddział Krążkowy)
 14. Cierpik Hanna - pomoc nauczyciela (oddział Osiny)
 15. Ślak Aneta - pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna (oddział Osiny)
Script logo