Informacje - rok szkolny 2021-2022

Data: 2021-08-30

Drodzy rodzice, Kochane przedszkolaki !

Dyrektor i Rada Pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkie przedszkolaki od dnia 1 września (środa) do swoich oddziałów w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie.

Umowy cywilno-prawne, karta upoważnienia do odbioru dziecka oraz inne zgody będą rozdawane

na zebraniu organizacyjnym w dniu 2 września 2021 r. godz. 17:00 (grupa 3-4-latków), 17:30 (grupa 5-latków), 18:00 (grupa 6-latków).  

Wszystkie dzieci od pierwszego dnia potrzebują podpisane papcie oraz woreczek z kompletem ubrań do przebrania w awaryjnych sytuacjach.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje na stronie internetowej przedszkola w zakładce AKTUALNOŚCI oraz OGŁOSZENIA.

Życzymy spokojnego, bezpiecznego i zdrowego roku przedszkolnego.

Czekamy na Was!

 

Godziny pracy przedszkola oraz oddziałów zostały zatwierdzone na podstawie deklarowanych przez państwa godzin.

Przedszkole Samorządowe w Hanulinie czynne w godzinach 7:00-16:00

Godziny pracy poszczególnych grup:

1.      Grupa dzieci 3-4 –letnich SMERFY – 08:00–16:00  (wychowawca Hanna Feja)

2.      Grupa dzieci 5 –letnich KRASNOLUDKI – 08:00–14:30  (wychowawca Milena Zawadzka)

3.      Grupa dzieci 6 –letnich MISIE – 07:00–15:30  (wychowawca Karina Liebner)

Organizacja pracy przedszkola nie pozwala na zrealizowanie w pełni wymagania aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup dzieci.

W przypadku niemożliwości przyprowadzenia dzieci w godzinach pracy danego oddziału w godzinach rannych przed uruchomieniem oddziału i w godzinach popołudniowych po zamknięciu danego oddziału, dzieci będą przebywały w innym zbiorczym oddziale.

 

PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

W  godzinach rannych 7:00-8:45 podczas schodzenia się dzieci do przedszkola, (jeżeli nie ma dyżurującego pracownika w szatni) 1 rodzic może wejść z dzieckiem do szatni oraz odprowadzić je do drzwi sali. – w okresie adaptacyjnym.

Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwadezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust maseczką, zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób.

ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:

Proszę zadzwonić do drzwi przedszkola domofonem, a następnie poczekać aż pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko.

 

NUMERY KONTAKTOWE:

-        Przedszkole Samorządowe w Hanulinie – 517 242 993

-        Dyrektor Przedszkola – 696 059 675,  e-mail: przedszkole.hanulin@gmail.com

 

DOWÓZ AUTOBUSEM NA 1 WRZEŚNIA:

Dowóz I  na godz. 9.00

Rzetnia góry     -     8.20

Rzetnia wiata   -     8.22

Rzetnia przy posesji 6 (nowy przystanek)    - 8.25

Przybyszów  przystanki (przy skrzyżowaniu dróg z Rzetnią oraz przy wiacie)   -   8.30

Przybyszów – przystanek na DK nr 11 – 8.32

Kliny 2 przystanki (przy posesji 48a oraz przy kapliczce)  -   8.40

SP w Hanulinie ok. 8.50

Odwóz I – godz. 10.00

Odwóz II – godz. ok. 10.45

 

 

DOWÓZ AUTOBUSEM OD 2 WRZEŚNIA 2021 R.:

Dowóz na godz. 8.50 do Przedszkola w Hanulinie

Rzetnia góry  -     8.10

Rzetnia wiata -     8.12

Rzetnia przy posesji 6  - 8.14

Przybyszów 2 przystanki (przy skrzyżowaniu dróg z Rzetnią oraz przy wiacie)   -   8.20

Przybyszów – przystanek na DK nr 11 – 8.20

Kliny 2 przystanki (przy posesji 48a oraz przy kapliczce)  -   8.35

 

W Przedszkolu w Hanulinie ok. 8.45

 

Odwóz:

- godz. 15.10 – od poniedziałku do piątku

Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawować będzie osoba ze Szkoły Podstawowej w Hanulinie – p.Anna Nowakowska.

 

Script logo