Ekologia w przedszkolu

Data: 2021-04-21

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

Grupa Biedronki w tym tygodniu brała czynny udział w działaniach ekologicznych.

Szacunku do niej trzeba uczyć dzieci od najmłodszych lat. W przedszkolu zorganizowany został cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Dzieci uczyły się pielęgnować rośliny w założonych przez siebie mini-ogródkach w kąciku przyrody, dostrzegać problem rosnącej ilości odpadów, zaśmiecania środowiska i segregowania śmieci.

Przedszkolaki brały udział w zajęciach poświęconych praktycznemu segregowaniu odpadów, dzieci wiedzą, jakie śmieci wrzucamy do worka w danym kolorze. Dzieci same posegregowały śmieci oraz wykonały z wychowawca gazetkę tematyczną.

Dzieci zostały zapoznane z terminem „ekologia”, potrafią powiedzieć, co to oznacza i wymienić kilka zasad dbania o środowisko, wspólnie z nauczycielem utworzyły KODEKS MŁODEGO EKOLOGA,wykonały prace plastyczne i brały udział w Quizie o ekologii. przy czym zyskały wiedzę, co to jest recykling i jakie materiały można przerobić. Dzieciom wpajano konieczność oszczędzania wody, prądu, chronienie przyrody i świata zwierząt.

Script logo