Co to jest ekologia? Dzień Ziemi w zerówce

Data: 2021-04-22

Edukacja ekologiczna to zamierzona, systematyczna praca nad kształtowaniem świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. Dlatego od najwcześniejszych lat staramy się  rozpocząć kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec środowiska.

W  grupie „Wiewiórek” w dniach 19.04-22.04 przeprowadzone zostały zajęcia proekologiczne, mające na celu uświadomienie, zagrożeń wynikających z nadmiernego zużywania wody, prądu, wytwarzania zbyt wielu odpadów. Codziennie wdrażaliśmy zachowania, które pozytywnie wpłyną na naszą planetę.

Dzieci zostały zapoznane z tematami zanieczyszczeń wód, zaprezentowano doświadczenie z oczyszczaniem ścieków. Przedszkolaki poznały historię wędrówki kropelki wody. Wspólnie dokonywaliśmy segregacji śmieci. Stworzyliśmy w grupach prace plastyczne, ukazujące szczęśliwą i smutna ziemię. Każde dziecko otrzymało kartę zadań proekologicznych. Cykl zajęć zakończyły obchody Dnia Ziemi.

Script logo