Bajkowa wyprawa - ogólnopolski projekt edukacyjny

Data: Marzec-Kwiecień 2023

Grupa młodsza 3,4-latków "Misie" w ramach założeń Rocznego Planu pracy uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Bajkowa wyprawa", który realizowany jest przez wychowawcę grupy Ewę Barczok.

Celem głównym projektu jest rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnienie czytelnictwa oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

Podczas realizacji projektu dziecko:

• systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej

• realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę klasyczną

• współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań

• dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe

• doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerza słownictwo.

• rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie

• doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu

• rozwija samodzielność i motywację do działania

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące bajki:

1. Czerwony kapturek

2. Trzy świnki

3. Kot w butach

4. Jaś i magiczna fasola

5. Kopciuszek

6. Królewna Śnieżka

7. Jaś i Małgosia

Projekt realizowany jest w miesiącach marzec i kwiecień. Raz w tygodniu, po obiedzie dzieci słuchają czytanej bajki i poznają jej treść.

Script logo