Akcja Sprzątanie Świata - Polska

Data: 2021-09-17

W tym roku nasze przedszkolaki już kolejny raz wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata” - Polska. W tym roku jest to już 28 edycja akcji, która w tym roku przebiega pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania „ŚWIATA”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska.

W dniu 17 września 2021 r. nasze przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę. Dzieci „uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały znajomy teren.

Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.

Script logo