1 września - rozpoczęcie roku 2020/2021

Data: 2020-08-28

Drodzy rodzice, Kochane dzieci

Dyrektor i rada pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkie przedszkolaki od dnia 1 września do swoich oddziałów w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie, oddział w Krążkowy.

Wszystkie dzieci od pierwszego dnia potrzebują podpisane papcie oraz woreczek z kompletem ubrań do przebrania w awaryjnych sytuacjach. O pozostałych potrzebnych rzeczach poinformują wychowawcy poszczególnych grup, kontaktując się z rodzicami poprzez komunikatory internetowe.

Umowy cywilno-prawne będą rozdawane w ciągu najbliższych dni.

Karta upoważnienia do odbioru dziecka oraz zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest do pobrania w plikach poniżej. (Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie zgód – rodzic jest zobowiązany dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka wypełnione karty).

Życzymy spokojnego, bezpiecznego i zdrowego roku przedszkolnego.

Czekamy na was!

 

Dnia 25 sierpnia 2020r. ukazała się IV aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli (zamieszczona poniżej w pliku).

W trosce o zdrowie nas wszystkich przedszkole w miarę możliwości organizacyjnych będzie realizować wytyczne GIS. Wpływ na jakość zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa mają nie tylko pracownicy przedszkola, ale także rodzice. 

W związku z powyższym, prosimy zapoznać się z obowiązującymi wytycznymi zamieszczonymi poniżej oraz ich przestrzeganie:

 

WAŻNE WYTYCZNE DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W HANULINIE

OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

1. Od 1 września 2020 r. można przyprowadzić do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko (bez żadnych objawów chorobowych).

2. Przyprowadzanie dziecka przez jednego rodzica/opiekuna prawnego, odbywa się wyłącznie do godziny 8:45 (po tej godzinie nie będziemy przyjmować dzieci).

3. Przyprowadzając dziecko rodzic oraz dzieci powyżej 4 lat muszą zabezpieczyć usta i nos.

4. Rodzice nie będą wpuszczani do przedszkola. Odbiór dziecka odbywać się będzie przy drzwiach wejściowych. Wyjątkiem będą rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola, którzy w okresie adaptacyjnym będą mogli wejść razem z dzieckiem do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, jednocześnie zachowując dystans społeczny i środki bezpieczeństwa (zasłonięty nos i usta, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).

5. Rodzic musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka (pisemna zgoda do pobrania na stronie przedszkola www.przedszkolehanulin.kepno.pl. W pierwszym dniu pobytu dziecka, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zgodę do przedszkola.

6. Zgodnie z wytycznymi GIS, temperatura dziecka powyżej 38 st., dyskwalifikuje je do przyjęcia do przedszkola.

7. Przyprowadzać i odbierać dziecko może rodzic lub upoważniona osoba, która nie wykazuje objawów chorobowych, nie jest objęta kwarantanną, nie ma kontaktów z osobami zakażonymi.

8. Oczekując na wejście dziecka do przedszkola, rodzice zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób.

9. W sytuacji, gdy dziecko w przedszkolu wykazuje objawy chorobowe, zostanie odizolowane od grupy (przebywa w Izolatorium) i natychmiastowo powiadamiany jest rodzic, który niezwłocznie odbiera dziecko z placówki.

10. Zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub w izolacji.

11. Kontakt z nauczycielami odbywać się będzie wyłącznie poprzez komunikatory, o których poinformują nauczyciele.

12. Kontakt z dyrektorem odbywać się będzie telefonicznie - 696059675 lub mailowo: przedszkole.hanulin@gmail.com

13. Podczas pobytu dziecka na placu zabaw, rodzice nie mają możliwości wchodzenia na teren placu, czekają przed furtką na odbiór dziecka od nauczyciela.

14. Do przedszkola dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i  innych przedmiotów.

 

Organizacja pracy przedszkola nie pozwala na zrealizowanie w pełni wymagania aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup dzieci.

W przypadku niemożliwości przyprowadzenia dzieci w godzinach pracy danego oddziału w godzinach rannych przed uruchomieniem oddziału i w godzinach popołudniowych po zamknięciu danego oddziału, dzieci będą przebywały w jednym zbiorczym oddziale. W związku z tym faktem możemy zwiększyć częstotliwość mycia rąk i mycia powierzchni dotykowych.

 

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

1.      Grupa dzieci 3-4 –letnich – 07:00 – 16:00  (wychowawca Emilia Witek)

2.      Grupa dzieci 5-6 –letnich – 08:00 – 15:00  (wychowawca Lidia Zadka)

 

NUMERY KONTAKTOWE:

-        Przedszkole Samorządowe w Hanulinie oddział Krążkowy – (62) 78 248 97

-        Dyrektor Przedszkola – 696 059 675

 

Script logo